Disco mnohdy připomíná taneční aerobik. Tento taneční styl, který začal být u dětí a mládeže velice populární, představuje rytmické, energické a přesné pohyby těla, rychlé dynamické pohyby paží, vyžaduje dobrou fyzickou kondici, flexibilitu těla a cit pro rytmus. V současnosti zahrnuje některé gymnastické a baletní prvky. Celkový dojem je pak dotvářen třpytivými, barevnými a originálními kostýmy.  

Contemporary je současný scénický tanec, který se vyvíjel během poloviny 20.století. Vzhledem ke své technické podobnosti je přirovnáván k modernímu tanci a baletu. Contemporary dance je velmi nepředvídatelný a zcela odlišný od ostatních tanců. V této formě tance se velmi často objevují nepředvídatelné změny v rytmu, rychlosti a směru. Cíl contemporary spočíval v nalezení nenucenosti pohybu použitím přirozených linií těla a jeho energie. V současné době již tento druh tance vychází s osobností jednotlivého lektora či choreografa.

Jazz dance se často spojuje se stepem, který se na jazzovou hudbu tancoval a byl jedním z dominantních tanců konce 19. století. Spolu s vývojem jazzové hudby populární formy jazz dance zahrnovaly Cakewalk, BlackBottom, Charleston a swingové tance jako lindyhop nebo boogie-woogie. Se vzrůstající dominancí jiných forem hudby v zábavním průmyslu se jazz dance vyvinul na Broadwayi do nového uhlazeného stylu, který je dnes učen jako moderní jazz dance a oddělil se od stepu. 

Naše taneční škola se věnuje i klasickému baletu, který považujeme za základní pilíř pro všechny druhy tance. Klasický balet dnešní děti a mládež nudí. Z tohoto důvodu jej vyučujeme moderní technikou, který si děti zamilují.